top of page

הנחיות להגשת מסמכים

הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשכירים בלבד בעלות של 1200 ₪ + מע"מ כדלקמן:

 

  • טופסי 106 של 2 בני הזוג מכל מקומות העבודה.

  • דמי אבטלה, דמי לידה.(ניתן להזמין באיזור האישי מביטוח לאומי)

  • טופס 867 מהבנק או חברת השקעות לשנת המס, באם סחרתם בניירות ערך או פיקדונות של 2 בני הזוג.

  • תעודות זהות עם ספח ילדים

  • אישור ניהול חשבון בנק.

  • הכנסות מכל מקור שהוא בשנת המס (יש להיוועץ עם המשרד, עשוי להיות עלויות נוספות)

      את הנ"ל יש להעביר למייל:  noam@pashacpa.com

      לבירורים או שאלות נוספות ניתן לפנות במייל.

כל הלקוחות של שוק ההון באמצעות חברת הברוקר בחו"ל חייבים בהגשה ללא קשר הפסדים, רווחים וכד'.

אנחנו מכינים את הגשת הדוחות השנתיים, משדרים ומגישים בהתאם למחיר שנקבע.

על כל אדם יש לפתוח תיק במס הכנסה ולהביא לנו בתחילת אפריל.

 

מי שרוצה שירות של המשרד בפתיחת תיק ברשויות, השירות יעלה 500 + מע"מ בתוספת למחיר המצויין –אנו נחתים אותו ונפתח לו את התיק.   

bottom of page