top of page

סילבוס הקורס

פרק 1 - מבוא לשוק ההון (164 דק')

 • אילו מוצרים יש בשוק ההון?

 • אילו כוחות קיימים בשוק?

 • מיה משקיע ומיהו סוחר בשוק ההון?

 • איך עובד שוק ההון - היצע וביקוש?

 • איך ניתן להרוויח משוק ההון?

 • מהי מערכת מסחר ואיך אני עובד איתה?

 • עזרים לעבודה בשוק ההון

 • הטבות לקהילה

 

פרק 2 - לומדים ניתוח טכני (335 דק')

 • מבוא לניתוח טכני

 • סוגי גרף מחיר

 • תבניות בנרות יפניים

 • זיהוי מגמות בשוק

 • קווי תמיכה והתנגדות

 • פרקטיקה בניתוח טכני בסיסי

 • תבניות גרף מחיר להמשך מגמה

 • תבניות גרף מחיר להיפוך מגמה

 • פרקטיקה בזיהוי תבניות

 • ניתוחים טכנים לטווחי מסחר/השקעה שונים

 • אינדיקטורים טכניים כעזרים למשקיע ולסוחר

 • פרקטיקה בניתוח טכני מתקדם

פרק 3 - לומדים ניתוח פונדמנטלי (327 דק')

 • מבוא לניתוח פונדמנטלי

 • מבנה הדוחות הכספיים

 • הבנת הדוחות הכספיים

 • מהיכן נאתר את המידע על הדוחות?

 • מכפילים ומדדים פיננסיים בסיסיים

 • נוסחאות פיננסיות

 • מודלים פיננסים לניתוח חברות

 • מודלים פיננסים להערכות שווי חברה

פרק 4 - מתחילים לעבוד בשוק ההון (145 דק')

 • שיטות עבודה בשוק ההון - הקדמה

 • איך מאתרים מניות למסחר / השקעה

 • מאתרים מניות במערכת המסחר טריידסטיישן

 • דירוג מניות למסחר / השקעה

 • ניהול יומן מסחר

 • ניהול סיכונים

פרק 5 - אסטרטגיות מסחר מבוססות סטטיסטיקה (145 דק')

 • אסטרטגיות מבוססות סטטיסטיקה - הקדמה

 • בחינת אסטרטגיות בעזרת קווי תמיכה והתנגדות

 • מומנטום פתיחה בשילוב יום אדום או ירוק ראשון

 • אסטרטגיות מומנטום סוף יום

 • אסטרטגיות ניצול גאפים בשילוב ריוורסלים

 • ראלי אפטר לאנץ בשילוב מתנד VWAP

 • משלבים תצורות, אינדיקטורין, קווי תמיכה והתנגדות

 • אסטרטגיית סווינג 78%

פרק 6 - אסטרטגיות מסחר רעיוניות (243 דק')

 • שיטות עבודה רעיוניות - הקדמה

 • מסחר באוונטים

 • אסטרטגיות מסחר בהתאם למשתני השוק והסביבה

 • השקעה לטווח ארוך על בסיס נתוני פונד

 • השקעה לטווח ארוך על בסיס פוטנציאל

 • קניות או מכירות פנים

 • החזקה מוסדית ושורט סקוויז

 • רעיונות מסחר על בסיס סימפטיה

פרק 7 - אסטרטגיות מסחר מבוססות פסיכולוגיית שוק (50 דק')

 • אזורים חמים

 • איתור סטופים וניעור ידיים חלשות

 • הבנת יעדי טייק פרופיט של המחזיקים במניה

 • מסחר מומנטום בחדשות

bottom of page